Podmienky platobnej brány GoPay

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY sro, ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou šifrovaného kanála spoločnosti GOPAY sro S údajmi platobnej karty spoločnosť GoPay nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti v sektore spracovávania platobných kariet). S týmito pravidlami opakovaných platieb je zákazník oboznámený v objednávke služby av e-maile s potvrdením objednávky. Zaplatením služby platobnou kartou dáva zákazník súhlas na autorizáciu použitej karty pre automatické strhávanie platieb za objednané produkty v ďalších obdobiach. Zaplatením produktu či produktov platobnou kartou dáva zákazník súhlas s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GoPay. Súhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu trvania členstva v Ramissio klube, alebo pokiaľ nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť zákazníka nastavením zrušenia opakovaných objednávok v užívateľskom účte na stránkach www.ramissio.com .

Cena produktov v Ramissio klube sa počas opakovaných platieb môže meniť, ak je objednávka upravená zákazníkom, čím udeľuje súhlas s odlišnou čiastkou pre danú objednávku. Perióda opakovaných platieb je pohyblivá v rozmedzí 1-30 dní. Informácie o presnom dátume a presnej výške budúcej platby sú pre zákazníka zobrazené po prihlásení k jeho užívateľskému účtu v sekcii „Objednávky“. Faktúry za uskutočnené platby sú zákazníkovi zasielané e-mailom vo chvíli, keď je objednávka na ceste. V prípade neúspešného strhnutia platby z karty bude zákazníkovi zaslaný e-mail o tom, že platba neprebehla, a pokyny, ako v tejto situácii postupovať. Zákazník môže pre opakované platby autorizovať inú platobnú kartu, než ktorá bola používaná do tej doby (napr. v situácii, keď dôjde k expirácii karty). Pre overenie novej karty bude zákazníkovi strhnutá čiastka 1 Kč.

Zákazník môže opakované platby, teda aj členstvo v Ramissio klube, kedykoľvek bezplatne ukončiť po prihlásení k svojmu užívateľskému účtu v sekcii „Objednávky“ či kontaktovaním predajcu e-mailom na adrese objednavky@ramissio.com . V prípade písomného zrušenia musí zákazník predajcu kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred plánovaným termínom strhnutia platby za ďalšie obdobie. V opačnom prípade nie je povinnosťou predajcu nadchádzajúcu platbu zrušiť. Ukončením členstva v Ramissio klube zákazník prichádza o všetky výhody, ktoré s členstvom súviseli, vrátane garantovanej ceny. Členstvo ide však kedykoľvek bezplatne obnoviť a pokračovať. Na novú objednávku sa však môžu vzťahovať iné benefity a cenové podmienky platné v dobe objednávky. Opakované platby sú technicky zaisťované platobnou bránou spoločnosti GoPay, ktorá s údajmi platobnej karty zákazníka nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI DSS Level 1 (čo je najvyššia úroveň dátovej bezpečnosti v sektore spracovávania platobných kariet). Informácie sú oznamované prostredníctvom webových stránok www.ramissio.com , poprípade ďalšími informačnými kanálmi, spravidla e-mailom. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Každá nová verzia Obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach www.ramissio.com a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou Obchodných podmienok.