Podmínky platební brány GoPay

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracování online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. S údaji platební karty společnost GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). S těmito pravidly opakovaných plateb je zákazník seznámen v objednávce služby a v e-mailu s potvrzením objednávky. Zaplacením služby platební kartou dává zákazník souhlas k autorizaci použité karty pro automatické strhávání plateb za objednané produkty v dalších obdobích. Zaplacením produktu či produktů platební kartou dává zákazník souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay. Souhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu trvání členství v Ramissio klubu, nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost zákazníka nastavením zrušení opakovaných objednávek v uživatelském účtu na stránkách www.ramissio.com.

Cena produktů v Ramissio klubu se po dobu opakovaných plateb může měnit, je-li objednávka upravena zákazníkem, čímž uděluje souhlas s odlišnou částkou pro danou objednávku. Perioda opakovaných plateb je pohyblivá v rozmezí 1-30 dnů. Informace o přesném datu a přesné výši příští platby jsou pro zákazníka zobrazené po přihlášení k jeho uživatelskému účtu v sekci „Objednávky“. Faktury za uskutečněné platby jsou zákazníkovi zasílány e-mailem ve chvíli, kdy je objednávka na cestě. V případě neúspěšného stržení platby z karty bude zákazníkovi zaslán e-mail o tom, že platba neproběhla, a pokyny, jak v této situaci postupovat. Zákazník může pro opakované platby autorizovat jinou platební kartu, než která byla používána do té doby (např. v situaci, kdy dojde k expiraci karty). Pro ověření nové karty bude zákazníkovi stržena částka 1 Kč.

Zákazník může opakované platby, tedy i členství v Ramissio klubu, kdykoli bezplatně ukončit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu v sekci „Objednávky“ či kontaktováním prodejce e-mailem na adrese objednavky@ramissio.com. V případě písemného zrušení musí zákazník prodejce kontaktovat minimálně 2 pracovní dny před plánovaným termínem strhnutí platby za další období. V opačném případě není povinností prodejce nadcházející platbu zrušit. Ukončením členství v Ramissio klubu zákazník přichází o veškeré výhody, které s členstvím souvisely, včetně garantované ceny. Členství jde však kdykoliv bezplatně obnovit a pokračovat. Na novou objednávku se však mohou vztahovat jiné benefity a cenové podmínky platné v době objednávky. Opakované platby jsou technicky zajišťovány platební bránou společnosti GoPay, která s údaji platební karty zákazníka nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1 (což je nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.ramissio.com, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Každá nová verze Obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.ramissio.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí Obchodních podmínek.